Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Organizacja zajęć 2018/2019
 Plan zajęć
23.10.2018 - oddanie analiz / klauzura
20.11.2018 - oddanie koncepcji zagospodarowania terenu opracowania w skali 1:1000 lub 1:500
4.12.2018 - oddanie rysunku miejscowego planu
11.12.2018 - publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
29.01.2019 - oddanie całości projektu:
inwentaryzacja i analizy - w formie cyfrowej
projekt zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 i projekt uchwały miejscowego planu w formie drukowanej
Makieta w skali 1:1000