Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Organizacja zajęć 2017/2018
 Plan zajęć
17.10.2017 - klauzura
21.11.2017 - oddanie koncepcji zagospodarowania terenu opracowania w skali 1:1000
5.12.2017 - oddanie rysunku miejscowego planu
12.12.2017 - publiczna dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
30.01.2018 - oddanie całości projektu:
inwentaryzacja i analizy - w formie cyfrowej
projekt zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 i projekt uchwały miejscowego planu w formie drukowanej
Makieta w skali 1:1000