Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Prowadzący przedmiot w roku akademickim 2022/2023
Elżbieta Czekiel-Świtalska
tel. 91 449-56-39, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl
pokój 315
Alicja Świtalska
e-mail: Alicja.Switalska@zut.edu.pl