Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Prowadzący przedmiot w roku akademickim 2018/2019
dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
tel. 91 449-56-39, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl
pokój 315
dr inż. arch. Adam Zwoliński
tel. 91 449-56-38
e-mail: azwolinski@ps.pl 
pokój 323