Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
·                   PLANOWANIE PRZESTRZENNE W POLSCE
·                   ETAPY POWSTAWANIA MIEJSCOWEGO PLANU
·                   ELEMENTY SKŁADOWE PLANU MIEJSCOWEGO
·                   RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
·                   USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO
·                   LINIE ZABUDOWY
·                   SKUTKI EKONOMICZNE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
·                   DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
                    SPECUSTAWA
                    PODSTAWOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REALIZACJI INWESTYCJI